Main Menu     College Coaches     Register to Attend     Website     Get Scores     Event Fields     Contact    
Orange Classic International Girls Soccer Tournament
10th Annual Orange Classic Girls Tournament
December 27-30, 2006
Broward County, FL


Girls U16 Millenium
Bracket 1, Bracket 3, Bracket 4
Team 1  Team 2  Team 3  Team 4  Team 5  Team 6  Team 7  Team 8  Team 9  Team 10  Team 11  Team 12  Points 
001) PARKLAND PREDATORS     n/a n/a 0-0 n/a n/a 0-1 n/a n/a 2-0 n/a n/a 4
002) SOUTH SHORE SELECT JUNTOS  n/a   n/a n/a 2-1 n/a n/a 0-2 n/a n/a 0-1 n/a 3
003) ARSENAL/WORLD CLASS HAWKS  n/a n/a   n/a n/a 3-0 n/a n/a 1-2 n/a n/a 0-1 3
004) EAST ISLIP IMPACT  0-0 n/a n/a   n/a n/a 0-0 n/a n/a 3-1 n/a n/a 5
005) OHIO PREMIER GREEN  n/a 1-2 n/a n/a   n/a n/a 0-5 n/a n/a 1-2 n/a 0
006) OHIO ELITE GOLD  n/a n/a 0-3 n/a n/a   n/a n/a 0-3 n/a n/a 0-3 0
007) TSC CHALLENGE BLITZ  1-0 n/a n/a 0-0 n/a n/a   n/a n/a 1-1 n/a n/a 5
008) BRYC BLUE THUNDER  n/a 2-0 n/a n/a 5-0 n/a n/a   n/a n/a 1-2 n/a 6
009) ROCKVILLE CENTRE TORNADOES  n/a n/a 2-1 n/a n/a 3-0 n/a n/a   n/a n/a 1-0 9
010) CFC ARSENAL  0-2 n/a n/a 1-3 n/a n/a 1-1 n/a n/a   n/a n/a 1
011) D'FEETERS '91  n/a 1-0 n/a n/a 2-1 n/a n/a 2-1 n/a n/a   n/a 9
012) VALRICO FURY  n/a n/a 1-0 n/a n/a 3-0 n/a n/a 0-1 n/a n/a   6

Bracket 2, Bracket 3
Team 1  Team 2  Team 3  Team 4  Team 5  Team 6  Team 7  Team 8  Points 
001) OAKVILLE PHANTOMS    n/a 0-1 n/a 0-0 n/a 0-0 n/a 2
002) SOUTH SHORE SELECT JUNTOS  n/a   n/a 2-1 n/a 0-2 n/a 0-1 3
003) BLACK WATCH SOUTH NIRVANA  1-0 n/a   n/a 0-0 n/a 1-1 n/a 5
004) OHIO PREMIER GREEN  n/a 1-2 n/a   n/a 0-5 n/a 1-2 0
005) ECLIPSE 91 BLACK  0-0 n/a 0-0 n/a   n/a 0-0 n/a 3
006) BRYC BLUE THUNDER  n/a 2-0 n/a 5-0 n/a   n/a 1-2 6
007) HERSHEY TIDAL FORCE  0-0 n/a 1-1 n/a 0-0 n/a   n/a 3
008) D'FEETERS '91  n/a 1-0 n/a 2-1 n/a 2-1 n/a   91/23/2020 2:24:41 PM