Main Menu     College Coaches     Register to Attend     Website     Get Scores     Event Fields     Contact    
Orange Classic International Girls Soccer Tournament
10th Annual Orange Classic Girls Tournament
December 27-30, 2006
Broward County, FL


Girls U16 White
Bracket 1, Bracket 4
Team 1  Team 2  Team 3  Team 4  Team 5  Team 6  Team 7  Team 8  Points 
001) NORTH MECK '90 RED    n/a 0-0 n/a 1-2 n/a 1-0 n/a 4
002) CINCINNATI UNITED PREMIER WHITE  n/a   n/a 2-1 n/a 1-0 n/a 2-1 9
003) EASTERN FOOTBALL COUGARS  0-0 n/a   n/a 3-0 n/a 1-0 n/a 7
004) GAINESVILLE GLORY  n/a 1-2 n/a   n/a 1-2 n/a 0-0 1
005) MANATEE MAGIC   2-1 n/a 0-3 n/a   n/a 1-0 n/a 6
006) TRIANGLE FC 90 NAVY  n/a 0-1 n/a 2-1 n/a   n/a 2-1 6
007) TBA   0-1 n/a 0-1 n/a 0-1 n/a   n/a 0
008) INDIALANTIC YOUTH INDIALANTIC FORCE  n/a 1-2 n/a 0-0 n/a 1-2 n/a   1

Bracket 2, Bracket 3, Bracket 4, Bracket 6
Team 1  Team 2  Team 3  Team 4  Team 5  Team 6  Team 7  Team 8  Team 9  Team 10  Team 11  Team 12  Team 13  Team 14  Team 15  Team 16  Points 
001) IMPACT UNITED 91 LADY IMPACT    n/a n/a n/a 1-0 n/a n/a n/a 2-1 n/a n/a n/a 0-0 n/a n/a n/a 7
002) JUPITER STING  n/a   n/a n/a n/a 0-2 n/a n/a n/a 0-2 n/a n/a n/a 1-2 n/a n/a 0
003) CINCINNATI UNITED PREMIER WHITE  n/a n/a   n/a n/a n/a 2-1 n/a n/a n/a 1-0 n/a n/a n/a 2-1 n/a 9
004) NEEFC   n/a n/a n/a   n/a n/a n/a 1-0 n/a n/a n/a 3-1 n/a n/a n/a 2-1 9
005) TSF ACADEMY GUNNERS  0-1 n/a n/a n/a   n/a n/a n/a 1-2 n/a n/a n/a 1-3 n/a n/a n/a 0
006) COLUMBIA UNITED 90 ELITE  n/a 2-0 n/a n/a n/a   n/a n/a n/a 0-1 n/a n/a n/a 3-0 n/a n/a 6
007) GAINESVILLE GLORY  n/a n/a 1-2 n/a n/a n/a   n/a n/a n/a 1-2 n/a n/a n/a 0-0 n/a 1
008) FC TAMPA BLUE LIGHTNING  n/a n/a n/a 0-1 n/a n/a n/a   n/a n/a n/a 4-0 n/a n/a n/a 0-0 4
009) MELBOURNE/EAU GALLIE FUSION  1-2 n/a n/a n/a 2-1 n/a n/a n/a   n/a n/a n/a 0-3 n/a n/a n/a 3
010) OHIO GALAXIES FC 90 ELITE  n/a 2-0 n/a n/a n/a 1-0 n/a n/a n/a   n/a n/a n/a 0-1 n/a n/a 6
011) TRIANGLE FC 90 NAVY  n/a n/a 0-1 n/a n/a n/a 2-1 n/a n/a n/a   n/a n/a n/a 2-1 n/a 6
012) WESTON FURY NIKE  n/a n/a n/a 1-3 n/a n/a n/a 0-4 n/a n/a n/a   n/a n/a n/a 0-2 0
013) GSA PHOENIX 91 RED  0-0 n/a n/a n/a 3-1 n/a n/a n/a 3-0 n/a n/a n/a   n/a n/a n/a 7
014) FCAMERICA KUMBA  n/a 2-1 n/a n/a n/a 0-3 n/a n/a n/a 1-0 n/a n/a n/a   n/a n/a 6
015) INDIALANTIC YOUTH INDIALANTIC FORCE  n/a n/a 1-2 n/a n/a n/a 0-0 n/a n/a n/a 1-2 n/a n/a n/a   n/a 1
016) TUFC   n/a n/a n/a 1-2 n/a n/a n/a 0-0 n/a n/a n/a 2-0 n/a n/a n/a   4

Bracket 4, Bracket 5
Team 1  Team 2  Team 3  Team 4  Team 5  Team 6  Team 7  Team 8  Points 
001) CINCINNATI UNITED PREMIER WHITE    n/a 2-1 n/a 1-0 n/a 2-1 n/a 9
002) WELLINGTON WAVE  n/a   n/a 1-4 n/a 1-1 n/a 2-0 4
003) GAINESVILLE GLORY  1-2 n/a   n/a 1-2 n/a 0-0 n/a 1
004) BEACH FC PIRANHAS  n/a 4-1 n/a   n/a 0-0 n/a 3-0 7
005) TRIANGLE FC 90 NAVY  0-1 n/a 2-1 n/a   n/a 2-1 n/a 6
006) CLASSICS HAMMER  n/a 1-1 n/a 0-0 n/a   n/a 1-0 5
007) INDIALANTIC YOUTH INDIALANTIC FORCE  1-2 n/a 0-0 n/a 1-2 n/a   n/a 1
008) TEXAS HEATWAVE TEXAS WAVE 91  n/a 0-2 n/a 0-3 n/a 0-1 n/a   012/15/2019 5:17:58 AM