Main Menu     College Coaches     Register to Attend     Website     Get Scores     Event Fields     Contact    
Orange Classic International Girls Soccer Tournament
10th Annual Orange Classic Girls Tournament
December 27-30, 2006
Broward County, FL


Girls U17 Millenium
Bracket 1, Bracket 3, Bracket 4
Team 1  Team 2  Team 3  Team 4  Team 5  Team 6  Team 7  Team 8  Team 9  Team 10  Team 11  Team 12  Points 
001) DIXIE MISSISSAUGA SAINTS    n/a n/a 2-0 n/a n/a 3-1 n/a n/a 4-1 n/a n/a 9
002) RIO VISTA 90 TIBURONAS  n/a   n/a n/a 4-0 n/a n/a 1-0 n/a n/a 1-1 n/a 7
003) ROCKVILLE CENTRE ROYALS  n/a n/a   n/a n/a 2-2 n/a n/a 0-0 n/a n/a 3-0 5
004) CINCINNATI UNITED PREMIER RED BURR  0-2 n/a n/a   n/a n/a 2-1 n/a n/a 0-3 n/a n/a 3
005) SOCCER RHODE ISLAND ODP  n/a 0-4 n/a n/a   n/a n/a 2-0 n/a n/a 0-2 n/a 3
006) TEXAS PREMIER FC 90  n/a n/a 2-2 n/a n/a   n/a n/a 2-1 n/a n/a 1-0 7
007) CLASSICS ELITE 90  1-3 n/a n/a 1-2 n/a n/a   n/a n/a 1-0 n/a n/a 3
008) KICKS FUTBOL LADY KICKS 90  n/a 0-1 n/a n/a 0-2 n/a n/a   n/a n/a 0-3 n/a 0
009) VINCENT UNITED WILDCATS  n/a n/a 0-0 n/a n/a 1-2 n/a n/a   n/a n/a 2-2 2
010) NAPERVILLE PREMIER FLAMES  1-4 n/a n/a 3-0 n/a n/a 0-1 n/a n/a   n/a n/a 3
011) MISSOURI PREMIER  n/a 1-1 n/a n/a 2-0 n/a n/a 3-0 n/a n/a   n/a 7
012) BALTIMORE BAYS 89/90  n/a n/a 0-3 n/a n/a 0-1 n/a n/a 2-2 n/a n/a   1

Bracket 2, Bracket 3
Team 1  Team 2  Team 3  Team 4  Team 5  Team 6  Team 7  Team 8  Points 
001) PARSIPPANY STORM    n/a 0-1 n/a 1-7 n/a 0-0 n/a 1
002) RIO VISTA 90 TIBURONAS  n/a   n/a 4-0 n/a 1-0 n/a 1-1 7
003) OHIO PREMIER GREEN  1-0 n/a   n/a 0-2 n/a 2-0 n/a 6
004) SOCCER RHODE ISLAND ODP  n/a 0-4 n/a   n/a 2-0 n/a 0-2 3
005) VISTA HOTSHOTS  7-1 n/a 2-0 n/a   n/a 7-0 n/a 9
006) KICKS FUTBOL LADY KICKS 90  n/a 0-1 n/a 0-2 n/a   n/a 0-3 0
007) TEXAS TSC CHALLENGE BLITZ 90  0-0 n/a 0-2 n/a 0-7 n/a   n/a 1
008) MISSOURI PREMIER  n/a 1-1 n/a 2-0 n/a 3-0 n/a   77/16/2024 12:01:47 AM